top of page

אזרחים מציעה שינוי השיטה הפוליטית בישראל.

אנו מציעים שיטה בה האזרחים, ולא הפוליטיקאים, הם בעלי המילה האחרונה בהחלטות ציבוריות.

השיטה שאנו מציעים תביא לאיחוי השסעים בחברה הישראלית ותוביל להחלטות טובות יותר.

היוזמה להקמת התנועה התגבשה בשנה האחרונה. נרשמנו כעמותה במאי 2018.

התנועה למען דמוקרטיה ישירה בישראל (ע"ר)

מהי תנועת אזרחים?

מצגת
bottom of page