top of page

השאלות

ככל רעיון פוליטי-חברתי, גם הרעיון של אזרחים מעלה שאלות ותהיות.

כאן תמצאו מאגר של שאלות שעולות בדיונים על הרעיון. אם לא מצאת תשובה - אנא שלחו לנו השאלה במייל.

bottom of page