top of page

אזרחים - התנועה למען דמוקרטיה ישירה בישראל (ע"ר)

תנועת אזרחים היא עמותה רשומה שהתאגדה ביום ג' סיון התשע"ה - 17 מאי 2018.

מספר עמותה הוא 580664514

מטרות העמותה הן לקדם את הדמוקרטיה ואיכות השלטון בישראל באמצעות מעורבות האזרחים בקבלת החלטות, ולבצע כל פעולה חוקית נדרשת לקידום מטרה זו. 

תקנון העמותה הוא התקנון המצוי.

וועד העמותה מורכב ממייסדי העמותה.

עם השלמת התארגנות העמותה יש בכוונת מייסדי העמותה להציע לאסיפה הכללית לשנות את תקנון העמותה. התקנון המעודכן יאפשר מנגנונים של הצבעות חברים. בשלב זה גם יתקיימו בחירות לוועד העמותה. 

הוועד הראשון של אזרחים - מייסדי העמותה

בעבודה

אלינור בכר

חברת וועד

אבגד הוזח טיכל

טל. 050-9999999

דוא"ל: aaaaa@gmail.com

דוד סיני

חבר וועד

אבגד הוזח טיכל

טל. 050-9999999

דוא"ל: aaaaa@gmail.com

טל ירון

חבר וועד

אבגד הוזח טיכל

טל. 050-9999999

דוא"ל: aaaaa@gmail.com

אילן שני

חבר וועד

אבגד הוזח טיכל

טל. 050-9999999

דוא"ל: aaaaa@gmail.com

אבי כהן

יו"ר הוועד

יזם, מהנדס תעשיה וניהול

טל. 050-8919111

דוא"ל: avinco55@gmail.com

זיקה אבצוק דרנל

חברת וועד

אבגד הוזח טיכל

טל. 050-9999999

דוא"ל: aaaaa@gmail.com

אדווה יוחנן

חברת וועד

אבגד הוזח טיכל

טל. 050-9999999

דוא"ל: aaaaa@gmail.com

משה סלונים

חבר וועד

אבגד הוזח טיכל

טל. 050-9999999

דוא"ל: aaaaa@gmail.com

ועד
bottom of page