דמוקרטיה ישירה

דמוקרטיה ישירה היא הדבר הפשוט והטבעי ביותר, אולם מימוש חכם שלה אינו דבר פשוט. בואו לדון בנושאים אלו בפורום הדמוקרטיה

הצטרף לשיחה
היה הראשון ליצור פוסט חדש ולפתוח דיון, או בדוק קטגוריה אחרת.