top of page
 1. דמוקרטיה ישירה

 2. שלטון מרובד

 3. קונצנזואליות

 4. חוקה

עקרונות

סטטוס המאמר

השאלות הקשות

 • איך המודל השווייצרי יפתור את בעיות היסוד של ישראל?

 • ראינו כי משאלי עם מובילים להחלטות פופוליסטיות וקיצוניות - האם זה לא מה שיקרה אצלנו?

 • למה אתם חושבים שהעם מסוגל לקבל החלטות?

 • פה זה לא שווייץ - יש לנו בעיות קיומיות, אז שנעסוק בשיטה המתאימה ליפי נפש?

 • האם לא יגביר את השסעים בעם?

 • מה עם המגזרים הפחות מחוברים למדינה - חרדים וערבים?

 • איך זה יעבוד בזמן מלחמה?

 • איך זה מתיישב עם ערכי היהדות?

 • איך מתיישב עם ערכי האיסלם?

 • האם אין סכנה שהרוב יקבל החלטות נגד מיעוטים?

 • האם הישראלים בשלים לשיטה כזו?

 • נשמע מורכב ומסובך, שווה להתעסק בזה?

 • האם לא דורש חינוך?

 • מה המשמעות לגבי יחסי דת ומדינה?

 • מה החסרונות של השיטה?

 • אם כזה טוב, לא לא יושם במקומות אחרים?

קישורים והערות

הבסיס הרעיוני

בסיס המודל השווייצרי הוא העיקרון כי האזרחים הם הריבון.

זהו רעיון של ז'אן ז'ק רוסו, אשר גרס כי שחופש אינו דבר תאורטי - אדם שאינו משתמש בחופש שלו לקבלת החלטות על גורלו, אינו אדם חופשי.

לכן, לדעת רוסו, השיטה הפוליטית הנכונה לבני אדם חופשיים, מחייבת קבלת החלטות על ידי האזרחים.

על המאמר
Anchor 1
Anchor 2
bottom of page