top of page

ישראל בשנת 2017 מצויה במצב טוב מאוד. המצב הטוב ביותר מאז הקמתה, וטוב גם בהשוואה למדינות אחרות.

אז איך, למרות ההישגים, הפכה החברה בישראל לרוויית שנאה ואי-אמון?

1. אבד לנו האמון במערכת הפוליטית ובממסד

2. אבד לנו האמון זה בזה (סקר תנועת "פנימה")

3. בעיות יסוד לא פתורות ודמוקרטיה לא מספיק טובה, לוכדות אותנו במעגל השנאה

הפתרון: יישום דמוקרטיה ישירה ומימוש מבנה שיאפשר פתרון בעיות היסוד

המוצא מהמלכוד - שינוי המודל:

 1. שילוב דמוקרטיה ישירה - כינון חוקה הכוללת כלי דמוקרטיה ישירה, שתבטיח כי קבלת ההחלטות תהיה לטובת העם. 

 2. ביזור הממשל - לשלוש רמות: ארצית; אזורית ומקומית, שיאפשר  התאמת אורח החיים המוסכם לקבוצות אוכלוסיה שונות.

דמוקרטיה ישירה - תופעה מתרחבת בכל העולם 

ברחבי העולם מתרחבת ההבנה כי שלטון הנציגים, כפי שהושתת לפני 250 שנה, כבר אינו מספק.

בשנים האחרונות התופעה מתרחבת הצטרפו למעגל ספרד, בה מפלגת פודמס זכתה ב-21% מהמושבים בפרלמנט, ואיסלנד בה האזרחים יזמו שינוי חוקתי ואף כתבו בעצמם את החוקה!

מודל הדמוקרטיה הישירה בשווייץ הוא המשוכלל והמתאים לנו ביותר

המודל יושם בשווייץ, שהיא מדינה רב לאומית ובה שתי דתות, לשם פתרון אותן בעיות איתן מתמודדת ישראל: הבדלי לאום, דת, ומנטליות בין קבוצות שונות. 

בעזרתו הפכה שווייץ ההררית וחסרת המשאבים לאחת המדינות המצליחות בעולם.

השאלות הקשות

לחצו השורוה לפירוט

 • איך המודל השוויצרי יפתור את בעיות היסוד של ישראל?

 • ראינו כי משאלי עם מובילים להחלטות פופוליסטיות וקיצוניות - האם זה לא מה שיקרה אצלנו?

 • למה אתם חושבים שהעם מסוגל לקבל החלטות?

 • פה זה לא שווייץ - יש לנו בעיות קיומיות, אז שנעסוק בשיטה המתאימה ליפי נפש?

 • האם לא יגביר את השסעים בעם?

 • מה עם המגזרים הפחות מחוברים למדינה - חרדים וערבים?

 • איך זה יעבוד בזמן מלחמה?

 • איך זה מתיישב עם ערכי היהדות?

 • איך מתיישב עם ערכי האיסלם?

 • האם אין סכנה שהרוב יקבל החלטות נגד מיעוטים?

 • האם הישראלים בשלים לשיטה כזו?

 • נשמע מורכב ומסובך, שווה להתעסק בזה?

 • האם לא דורש חינוך?

 • מה המשמעות לגבי יחסי דת ומדינה?

 • מה החסרונות של השיטה?

אז מה אנו מציעים, בעצם?

לחצו השורוה לפירוט

רפורמה חוקתית במדינת ישראל בהשראת המודל השווייצרי שתאפשר פתרון בעיות היסוד איתן מתמדדת ישראל מיום הקמתה.

bottom of page