top of page
 1. דמוקרטיה ישירה

 2. שלטון מרובד

 3. קונצנזואליות

 4. חוקה

עקרונות

סטטוס המאמר

למה מקור הבעיות היא שיטת הממשל?

תמצית
(לחצו על הכותרת לגישה לתוכן הרלוונטי)

​אנו מציעים

 • חוקה 

  • ערכי מגילת העצמאות

  • עקרונות דמוקרטיה ישירה

  • סובסידיאריות (שיוריות) - "עקרון יתרו": האצלת סמכויות

  • גמישה - ניתנת לשינוי לפי החלטת העם 

 • שלוש רמות ממשל

  • רמה ארצית: בטחון; אוצר; פנים; כלכלה; תשתיות; חוץ; משפטים;

  • רמה אזורית: דת; תרבות; בריאות; חינוך; תשתיות; אוצר;

  • רמה מקומית.

 • כלי דמוקרטיה ישירה בכל הרמות:

  • משאל עם חובה בעניינים חוקה והסכמים בינלאומיים.

  • ​​

 • ממשלה מצומצת בת 7 שרים הנבחרת על ידי הכנסת לתקופה בת ארבע שנים.

  • אין אפשרות אי אמון.​

קישורים והערות

מדוע שיטת הממשל הקיימת היא מקור הכשלים?

 

הבעיות העיקריות של מדינת ישראל, איתן היא מתמודדת מיום הקמתה הן:

 1. שלום ובטחון – מהו הפתרון הנכון ואיך משיגים אותו

 2. בעיית דת ומדינה

 3. מעמד המיעוט הערבי

 4. שוויון חברתי-כלכלי

בעיית שלום ובטחון בדלת משאר הבעיות בהיותה תלויה לא רק בנו. אם כי אני מאמין כי שינוי השיטה ישפר הסיכויים לפתרון יציב בשתי דרכים:

א. משום שבשיטת הדמוקרטיה הישירה על הציבור לאשר הסכמים מסוג זה (למעשה קיים כבר היום) ההנהגה הפוליטית תהיה מחויבת רק לציבור ולא לשיקולי בחירות

ב. החלטה שהתקבלה על ידי ציבור – ובוודאי אם זה קרה משני הצדדים להסכם היא בעלת תוקף גדול יותר מהחלטה

על המאמר
Anchor 1
Anchor 2
bottom of page