top of page

אזרחים למען דמוקרטיה ישירה בישראל היא תנועה אל-מפלגתית, המוקמת על ידי ישראלים שהבינו, כי השיטה הפוליטית הקיימת לא תביא לשינוי הנדרש בחברה הישראלית, וכי על האזרחים להתגייס לקידום מעורבות ואחריות אזרחי המדינה במכלול הנושאים הקובעים את חייהם.

אנו מציעים שיטה פוליטית בה האזרחים הם הריבון, המשלבת דמוקרטיה ישירה וייצוגית. שיטה זו משנה את היחס בין המדינה והאזרחים: המדינה חדלה להיות גוף שנועד לשלוט באזרחים והופכת ל"שותפות" של האזרחים. האזרחים הם המדינה ועליהם האחריות לדאוג להצלחתה ולקבל ההחלטות על התנהלותה.

 

אנו מציעים דמוקרטיה אחרת, בה האזרחים אינם מסתפקים בבחירות אחת לארבע שנים, ומוותרים על כל זכויות ההחלטה לטובת נציגיהם, אלא שומרים בידם, מתוקף היותם הריבון, את זכות המילה האחרונה בהחלטות בכל רמות השלטון.

הדבר מתבצע בעזרת כלי דמוקרטיה ישירה מסודרים וברורים. כלים אלו מבטיחים כי נבחרי הציבור יחוקקו וינהלו את המדינה לטובת האזרחים, יוצרים מעורבות ואחריות אזרחית, ומגבירים את האחדות.

ישראלים מכל המחנות וה"שבטים":

הדמוקרטיה היא המכנה המשותף הרחב ביותר שלנו - הצטרפו אלינו!

דוד סיני, יועץ זוגי ומגשר; אברהם נתן כהן, תל אביב, מהנדס; אילן שני, חרוצים, מנכל עמותה; אדם דרנל, תל אביב, רופא; משה סלונים, הרצליה, מנהל; אלינור בכר, תל אביב, יועצת אסטרטגית; אדווה יוחנן, להבים; רוני גילה, אחד הארץ; זיקה אבצוק, תל אביב; דפנה גרוסברד-ספקטור; טל ירון, קדומים, מומחה לתהליכי דיון; גיא גורצקי, תל אביב, עו"ד;

OUR FIRM

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page